Privacy Policy
1. Privacy in één oogopslag
Algemene informatie
De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke informatie gebeurt
gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die u gebruikt
kan persoonlijk worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming
Ons privacybeleid vermeld onder deze tekst.
Gegevensverzameling op onze website
Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. De contactgegevens
is te vinden in de impressum van deze website.
Hoe verzamelen we uw gegevens?
Uw gegevens worden aan de ene kant verzameld door ons dit te vertellen. Dit kan z zijn. B. bestelling
Voer gegevens in die u invoert in een contactformulier.
Andere gegevens worden automatisch verzameld bij het bezoeken van de website via onze IT-systemen. Dat is eerder
technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van paginabezoek). de
Het vastleggen van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.
Waar gebruiken we uw gegevens voor?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om een ​​vlekkeloze levering van de website te waarborgen. anders
2/6
Gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.
Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt op elk moment het recht op kosteloze informatie over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw
opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om de rectificatie toe te passen,
Om het blokkeren of verwijderen van deze gegevens aan te vragen. Hiervoor en voor verdere vragen over het onderwerp
U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat. van
Bovendien hebt u het recht om een ​​beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
U hebt ook het recht om, onder bepaalde omstandigheden, de verwerking van uw te beperken
om persoonlijke gegevens aan te vragen. Details zijn te vinden in het privacybeleid op
"Recht op beperking van verwerking".
2. Algemene informatie en verplichte informatie
Privacy Policy
De exploitanten van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen de jouwe
persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming ook
dit privacybeleid.
Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld.
Persoonlijke informatie is informatie die u persoonlijk identificeert. Het heden
Privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we het gebruiken. Ze legt ook uit hoe
en voor welk doel dat gebeurt.
Let op datatransmissie op internet (bijv. In geval van communicatie per e-mail)
Beveiligingslekken kunnen hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is dat niet
mogelijk te maken.
Noot voor de verantwoordelijke instantie
Het verantwoordelijke gegevensverwerkingsbedrijf op deze website is:
akangbou
domburg
E-mail: contact@sidney.graf.com
Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon, alleen of met anderen
de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enz.)
beslist.
Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingsbewerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. Je kunt er een hebben
toestemming gegeven op elk gewenst moment. Een informeel bericht per e-mail is voldoende.
De wettigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking is uitgevoerd, wordt niet beïnvloed door de intrekking.
Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en tegen
3/6
Direct mail (Art 21 DSGVO)
Indien de gegevensverwerking op basis van artikel 6 par. 1 verlicht. e of f DSGVO is klaar, dat heb je
op elk moment het recht, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, tegen de verwerking
Een bezwaar indienen tegen uw persoonlijke gegevens; dit geldt ook voor een van deze bepalingen
ondersteunde profilering. De respectieve rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, is te vinden
dit privacybeleid. Als u bezwaar maakt, zullen wij de uwe zijn
niet langer persoonlijke gegevens verwerken, tenzij we verplichte bescherming kunnen bieden
Gronden voor verwerking die zwaarder wegen dan uw interesses, rechten en vrijheden of dat
Verwerking dient de bewering, uitoefening of verdediging van juridische claims
(Oppositie onder artikel 21 (1) GDPR).
Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor direct mail, hebt u dat
Juist, op elk moment bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben
Om doelen van dergelijke advertenties in te voegen; dit geldt ook voor profilering, voor zover het daarmee verband houdt

directe reclame (Art. 21 DSGVO)


Indien de gegevensverwerking op basis van artikel 6 par. 1 verlicht. e of f DSGVO is klaar, dat heb je
op elk moment het recht, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, tegen de verwerking
Een bezwaar indienen tegen uw persoonlijke gegevens; dit geldt ook voor een van deze bepalingen
ondersteunde profilering. De respectieve rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, is te vinden
dit privacybeleid. Als u bezwaar maakt, zullen wij de uwe zijn
niet langer persoonlijke gegevens verwerken, tenzij we verplichte bescherming kunnen bieden
Gronden voor verwerking die zwaarder wegen dan uw interesses, rechten en vrijheden of dat
Verwerking dient de bewering, uitoefening of verdediging van juridische claims
(Oppositie onder artikel 21 (1) GDPR).
Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor direct mail, hebt u dat
Juist, op elk moment bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben
Om doelen van dergelijke advertenties in te voegen; dit geldt ook voor profilering, voor zover het daarmee verband houdt
Direct mail is gerelateerd. Als u bezwaar hebt, uw persoonlijke gegevens
vervolgens niet langer gebruikt voor directe reclame (bezwaar krachtens artikel 21, lid 2)
DSGVO).
Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In het geval van schendingen van de AVG heeft de betrokkene het recht om er een aan te spreken
Toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats heeft, de plaats van tewerkstelling
of de plaats van vermeende inbreuk. Het recht om te klagen laat verder niets af
administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.
Recht op gegevensportabiliteit
U hebt het recht om gegevens te verkrijgen op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract
Geautomatiseerde verwerking, op zichzelf of aan een derde partij in een gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat
worden overgedragen. Tenzij u de gegevens rechtstreeks overdraagt ​​aan een andere verantwoordelijke persoon
Dit verzoek wordt alleen gedaan voor zover dit technisch mogelijk is.
Informatie, blokkeren, verwijderen en corrigeren
U hebt het recht om op elk moment kosteloos deel te nemen aan de toepasselijke wettelijke bepalingen
Informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvangers en de
Doel van de gegevensverwerking en zo nodig een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens.
Neem voor meer informatie over persoonlijke gegevens op elk gewenst moment contact met ons op
in het imprint opgegeven adres aan ons beurt.
Recht op beperking van verwerking
U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen.
U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat. Het recht
Beperkingen op de verwerking bestaan ​​in de volgende gevallen:
Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen, weigert, hebben we dat nodig
meestal tijd om dit te controleren. Voor de duur van het examen heb je recht op
Om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.
Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens onwettig is, kunt u dat
in plaats van verwijderen, de beperking van gegevensverwerking vereisen.
Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, zult u deze gebruiken om te oefenen,
Verdediging of bewering van wettelijke rechten, u hebt het recht in plaats van het
4/6
Schrapping om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vereisen.
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend onder artikel 21 (1) AVG, moet er een afweging gemaakt worden tussen
Uw en onze interesses zijn gemaakt. Zolang het niet duidelijk is wiens belangen
U hebt het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken
eisen.
Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, kunnen deze gegevens afkomstig zijn van
bewaar het - alleen met uw toestemming of om te beweren, te oefenen of
Verdediging van wettelijke aanspraken of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of
rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of
van een lidstaat.

bron.

We gebruiken alleen e-mails van de contactboerderij om te antwoorden.Bedrijf Sidney Graf 

Domburg